Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Advies
Implementatie en
Kennisoverdracht

Informatief

donderdag 8 april

Geen beter moment dan NU…. Complexiteitsanalyse met behulp van Rating Uitvoerbaarheid

Geen beter moment dan NU Met de naderende implementatie van het Pensioenakkoord, is er geen beter moment dan nú om in beeld te brengen welke onderdelen van de pensioenregeling complexiteit in de uitvoering veroorzaken. Ferm-in-pensioenen is in staat om voor pensioenfondsen een complexiteitsanalyse uit te voeren en het verbeterpotentieel concreet te maken. Dit doen we […]

donderdag 25 maart

Franchise wel of niet afschaffen?

Franchise wel of niet afschaffen? Hét onderwerp waarover collega Barend de Leijster de afgelopen jaren meerdere malen zijn ideeën deelde door middel van publicaties. Deze keer een bijdrage aan het artikel in PensioenPro van 18 maart jl.

dinsdag 9 maart

Transitie naar een nieuwe pensioenregeling: Denk vooruit!

Succesvol veranderen start met een goede voorbereiding. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord. De huidige pensioenregeling zal ingrijpend veranderen. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Inbreng van ieders aandachtspunten is essentieel. Wat betekent het voor uw organisatie? Denk daarbij aan: • Hoe staat het met het algemene kennisniveau over pensioen? • […]

vrijdag 20 november

Waardeoverdracht, hoe doe je dat?

Zelf regie voeren over je financiële toekomst: wat heeft de deelnemer hiervoor nodig? En welke rollen zijn daarbij weggelegd voor werkgever, pensioenfonds en/of de uitvoeringsorganisatie? Transitieplannen, implementatieplannen en communicatieplannen: alles is in de maak en duidelijk is wel dat nog niet alles duidelijk is. Daarom is het ook mooi om te zien dat er af […]

vrijdag 23 oktober

Online kennissessie Pensioenakkoord

RC Sliedrecht eo wilde haar leden -bestaande uit zowel werkgevers als gepensioneerden- informeren over de op handen zijnde wijzigingen in het pensioenstelsel. Collega consultant Barend de Leijster nam vorige week de groep geïnteresseerden online mee – op een heldere en begrijpbare manier – in hetgeen hen te wachten staat t.a.v. dit onderwerp. De opening was […]

donderdag 1 oktober

We zetten u graag aan het denken …

De hoofdlijnen van het pensioenakkoord zijn geschetst. Laten we eens goed kijken naar de uitvoeringsaspecten ervan. De Pensioenfederatie schreef hierover al een rapport met per onderdeel het stoplicht op groen, oranje of rood. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat wijzigingen in de pensioenuitvoering niet alleen bij het fonds, de verzekeraar of PPI effect hebben. […]

donderdag 6 augustus

Hoe ziet invaren eruit?

Keuzes, keuzes, keuzes…… wat een keuzes nog te maken ten aanzien van de huidige pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijkste keuzes Ten eerste: gaan we voor de collectieve of de individuele variant van de premieregeling? Bij een keuze voor de individuele variant komt er voor de verplicht gestelde regelingen vervolgens de keuze tussen het wel […]

vrijdag 17 juli

Franchise afschaffen: durven we het aan?

“Het kabinet heeft bij de hervorming expliciet aandacht voor transparantie en beheersing en waar mogelijk de verlaging van de uitvoeringskosten.” Dit meldt de Rijksoverheid op de website pagina Vernieuwing van het pensioenstelsel. We willen dus dat het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger wordt, want hoe eenvoudiger hoe transparanter, hoe beter beheersbaar en hoe goedkoper om uit te […]

vrijdag 3 juli

Nieuw pensioenstelsel moet vereenvoudiging bieden. Hoe en wanneer? – Deel III

Iedereen is het er wel over eens dat het goed is om pensioenregelingen eenvoudig te houden zodat de deelnemer het kan begrijpen. Wie is er nu aan zet? Wie moet nu actie ondernemen voor de daadwerkelijke vereenvoudiging van de pensioenregeling? Wat wordt de roadmap? In dit artikel -deel III- gaan we hier op in. Transitie […]

dinsdag 9 juni

Nieuw pensioenstelsel moet vereenvoudiging bieden. Hoe en wanneer? – Deel II

Het is kort dag om op 1 januari 2022 alle regelgeving voor het nieuwe pensioenstelsel afgerond te hebben. En daarna is het ook nog spannend: pensioenregelingen moeten worden aangepast, administratieve systemen van de pensioenuitvoerders (her)ingericht en -vergeet vooral niet- de communicatie met de primaire belanghebbenden van dit nieuwe pensioenstelsel. Wat betekent dit allemaal voor de […]

maandag 25 mei

Nieuw pensioenstelsel moet vereenvoudiging bieden. Hoe en wanneer? – Deel I

Volgens de planning van minister Koolmees moet wet- en regelgeving voor het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2022 gereed zijn. Sociale partners en regering gaan er nog vol voor om deze datum te halen. Het wordt wel spannend of dit gaat lukken want er moet nog veel gebeuren. Niet alleen moet er overeenstemming worden bereikt […]

vrijdag 1 mei

Virtuele meeting Cybercrime

Beste bestuurder, Hoe bewust bent u ervan dat uw informatie goed beveiligd en beschermd is voor de buitenwereld? Zeker nu in deze Corona crisis bevinden we ons allemaal op de digitale snelweg. Denk alleen al aan de vergaderingen, het delen van documenten en het voeren van talloze gesprekken via hippe beeldbelprogramma’s of app’s. De meeste […]

donderdag 19 maart

Wildgroei aan pensioenregelingen en het pensioenakkoord, hoe dan?

De discussie over het pensioenakkoord loopt al sinds 2008. De aanleiding was vooral de betaalbaarheid van pensioenen en de veranderende arbeidsmarkt. Vele wetswijzigingen later kunnen we stellen dat er een wildgroei is ontstaan aan pensioenregelingen. Het ontstaan van de wildgroei in de afgelopen 30 jaar Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn onze […]

vrijdag 21 februari

Vroegpensioen nu ook voor de bouw?

Belangrijk onderdeel van de afspraken tussen de sociale partners en het kabinet is de uitzonderingsregeling voor zware beroepen bij de verhoging van de AOW-leeftijd. Mooi om te zien dat dat de eerste sectoren al invulling geven aan deze maatregel. Bijvoorbeeld de bouwsector, waar een deel van de werknemers met een zwaar beroep er gebruik van […]

vrijdag 7 februari

Voortgangsrapportage Koolmees pensioenakkoord

Op 9 december 2019 reageerde Ferm-in-pensioenen op de internetconsultatie betreffende “Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen”. Mooi om te zien dat Minister Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2019 al wat meer verduidelijking geeft over de gevolgen van het wetsvoorstel voor het partnerpensioen. In onze reactie vroegen wij aandacht voor […]

""
woensdag 29 januari

Pensioenaanspraken na echtscheiding, vanaf 2021 is conversie de standaard?

Een scheiding waarbij beide ex-partners nog jarenlang financieel aan elkaar vast kunnen zitten, zal vanaf 2021 niet zo snel meer voorkomen. Het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 (Wps 2021)’ ligt klaar voor behandeling. Bij de verdeling gaat het om twee pensioensoorten: het partnerpensioen (PP) en het ouderdomspensioen (OP). Momenteel bepaalt de wet dat […]

""
dinsdag 14 januari

Het gat tussen AOW en Pensioen, wat is uw inkomen?

2020 is van start. Het jaar waarin het nieuwe pensioenstelsel vorm moet krijgen. Afspraken rondom AOW uit het pensioenakkoord laten al contouren zien. In juni 2019 is besloten de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wetgeving is al aangepast voor de periode tot en met 2024. De pensioenrichtleeftijd is echter niet mee veranderd. Uhm, […]

woensdag 4 december

Opening Dossier ‘Persoonlijk en transparant pensioen’

Wat geven de plannen voor het nieuwe pensioenakkoord aan? ‘Een persoonlijk en transparant pensioen’ voor iedereen. Wat wordt hier nu in feite onder verstaan? Kernwoorden als deelnemerkeuzes, transparantie, actieve werknemer, beperking complexiteit en handelingsperspectief komen bovendrijven. Stuk voor stuk schitterende uitgangspunten, echter hoe komt de vertaling hiervan eruit te zien? Niet alleen voor de toekomstige […]

donderdag 21 november

Pensioen dat van A tot Z klopt

Pensioen dat van A tot Z klopt. Daar maken wij ons al 15 jaar hard voor! Voor een pensioen dat van A tot Z klopt heb je de hele keten nodig die klopt.   Dat begint bij de fondsbesturen en sociale partners die met elkaar willen en kunnen werken aan regelingen die helder, simpel en […]

donderdag 11 juli

Innovatieve oplossing voor deelnemers Pensioenfonds Chemours

Niet eerder liquideerde een pensioenfonds op een dergelijke wijze: de deelnemers zijn op maat ondergebracht bij drie verschillende partijen. Wij mochten hierbij nauw betrokken zijn door het bestuur hierin te ondersteunen. Lees het persbericht

informatieregie
dinsdag 18 juni

Blog | Informatie is het zenuwcentrum

Er is niet stil gezeten! Na een mooie gezamenlijk inspanning met Swalef Academie is de Masterclass Informatiebeleid een feit. Op 1 oktober 2019 zal de eerste gegeven worden voor pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen en raden van toezicht door onze Ferm-in-pensioenen collega Gerrit Alblas. Daar zijn we natuurlijk trots op. Lees hier zijn blog in PDF hoe hij […]

maandag 11 maart

Met UPA altijd de waarheid in huis

Mooi vakartikel van Ferm-in-pensioenen in Pensioen Advies, uitgave februari 2019. Sector is gebaat bij uniforme processing. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de spectaculaire stap die met het gebruik van UPA is gezet om te komen tot een meer efficiënte en kwalitatief hoogstaande pensioenuitvoering. Het hele artikel lees je hier

dinsdag 5 maart

Brief aan minister Koolmees

Op 19 februari is een brief naar minister Koolmees gestuurd namens de werkgroep nFTK van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Met de brief is een 16 pagina’s tellende notitie met bevindingen over het nFTK (Nieuw Financieel Toetsingskader) meegestuurd. Diverse voorbeelden van inconsistenties in de huidige regelgeving van nFTK worden aangegeven. Vandaar dat ook aanbevelingen ter […]

donderdag 11 oktober

Geen plaats voor een franchise

Dit artikel is verschenen in Pensioen Bestuur & Management september 2018.

maandag 5 februari

We gaan verbouwen!

Stelt u zich de volgende aankondiging voor: In 2020 bestaan we 50 jaar! We gaan ons nu al voorbereiden om op tijd klaar te zijn voor een nieuwe frisse start waarmee we uitstekend in staat zijn om u nog jaren van dienst te zijn. Dit zou zomaar een aankondiging kunnen zijn van een bedrijf dat […]

dinsdag 14 februari

Ferm-in-pensioenen reageert op wetsvoorstel klein pensioen

Sinds 2007 is er wetgeving die afkoop van klein pensioen bij einde van de deelneming mogelijk maakt. Inmiddels zijn er ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar deze wetgeving minder goed op aansluit. Dat betekent dat hervorming in de wetgeving gewenst is. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft om die reden een wetsvoorstel opgesteld, waar vanuit de pensioensector […]

maandag 28 november

Trekpop in onderhoud

Systemen die al lange tijd in gebruik zijn hebben de neiging om onvoorspelbaar gedrag te gaan vertonen bij aanpassingen. Vaak is dit een gevolg van in de loop der jaren aangebrachte systeemwijzigingen en aanvullende functionaliteiten. Een bijkomend probleem bij oude systemen is het ontbreken van kennis over de werking, omdat de makers zijn vertrokken en […]

dinsdag 16 augustus

De wandschemerlamp

Hij is al geruime tijd uit de mode maar velen onder ons kennen ‘m nog wel ‘De wandschemerlamp’. Een schemerlamp met een harmonicamechanisme waarmee de lichtbundel gericht kon worden. Dit type lamp was in de jaren 50, 60 in bijna elke huiskamer te vinden. U zult zich afvragen wat heeft dat met informatieregie te maken? […]

maandag 15 augustus

Sjouwen met Data

Het is voor Informatieregisseurs steeds weer een afweging. Doet onze klant er goed aan de informatie werkelijk in huis te halen en op te slaan. Informatie waarvan men zelf niet de bron is. Misschien doet de klant er beter aan informatie op afroep te gebruiken en dus op te vragen op het moment dat het […]

dinsdag 9 augustus

Vind nou niet opnieuw het wiel uit !

U hebt een wiel nodig, dus richt u zich tot een partij die u een wiel zou kunnen leveren. U geeft hem op wat de kleur zou moeten zijn, van welk materiaal het wiel gemaakt moet zijn en meer van dat soort specificaties. Twee weken later is de leverancier klaar en levert u trots het […]

dinsdag 9 augustus

Zeg het met een “metafoor”

ICT gerelateerde architecturen en ontwerpen zijn voor niet ICT-ers vaak lastig te doorgronden. Toch worden deze producten vaak, met al hun abstracties, ter goedkeuring voorgelegd aan gebruikers, die niet altijd thuis zijn in de gehanteerde beschrijvingstechnieken. De consultants van de FermGroep worden momenteel getraind om naast de formele beschrijvingstechnieken tevens een begrijpelijk uitleg aan te […]