Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Advies
Implementatie en
Kennisoverdracht

Onze diensten

Hoe haal je waardevolle informatie uit ruwe data? En hoe benut je deze informatie om processen te stroomlijnen en verbeteringen te realiseren? Ferm-in-pensioenen zoekt graag samen met u naar de antwoorden op deze vragen. We helpen u keuzes te maken en de regie over uw eigen (proces)informatie te krijgen. Onze diensten? We analyseren, adviseren, coachen, communiceren, verbinden en verbeteren.

Strategie en beleidsadvisering

Als ‘kenniscentrum’ binnen de pensioensector delen we onze visie en inzichten graag met onze relaties. We adviseren bij verandervraagstukken en stippelen de beste route uit naar uw ambitie. Onze consultants schakelen snel en accuraat en vertalen uw wensen in concrete stappen. We zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en denken mee over eventuele wijzigingen en de gevolgen hiervan.

We adviseren pensioenfondsbesturen en uitvoeringsorganisaties over onder andere uitbestedingsbeleid, informatiebeleid en gegevenslogistieke zaken.

Bestuursondersteuning

We ondersteunen bestuursbureaus op administratief en organisatorisch gebied. We geven desgevraagd pensioenvoorlichting en -advies aan deelnemers van desbetreffend fonds. Onze Actuarieel Analist maakt berekeningen en wordt regelmatig ingezet voor het opstellen van beleidsnotities en het op inhoud beoordelen ervan.

Implementatie 

We begeleiden transities, fusies en liquidaties. We implementeren de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) voor diverse partijen zoals BPF’en, APF’en, OPF’en, PPI en ook verzekeraars. Ten behoeve van onze opdrachtgevers zetten we ons hele netwerk (salarissoftware- en pensioensoftware partijen) in om dit zo effectief mogelijk te realiseren.

Dit doen we door inzet van programma- en projectmanagers, Business Consultants, Data analisten, ETL- specialisten, Proces Analisten, Procesontwerpers, Functioneel ontwerpers, Business Analisten en Informatie Analisten.

Netwerk-katalysator

Verbinden is onze tweede natuur. Als een katalysator helpt Ferm-in-pensioenen u om de gewenste samenwerking op gang te brengen en te houden. We stellen onze jarenlange ervaring en expertise graag ter beschikking. Ferm-in-pensioenen is uw gids in de keten.

UPA – een mooi voorbeeld van ketensamenwerking
Door een intensieve samenwerking tussen leveranciers van salarissoftware en pensioenuitvoerders is er een nieuwe dynamiek ontstaan in de pensioenuitvoering. Er is een vliegwiel op gang gebracht, en dat heet UPA. Wij zijn er trots op dat wij met alle verschillende partijen hebben mogen samenwerken om UPA te realiseren.

Vanuit onze ervaring met UPA implementaties, hebben we kennissessies ontwikkeld. Deze kennissessies bieden inzicht in wat UPA inhoudt, waar de aandachtspunten liggen en hoe maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Voor bestuurders en directie van pensioenuitvoerders als ook voor directie, management en betrokken professionals binnen de Pensioen Uitvoeringsorganisaties (PUO), zijn kennissessies ontwikkeld. Deze zijn toegespitst op de fase waarin zij zich bevinden.

(klik op de titel voor meer info):

Smart Analytics

Trends, patronen en samenhang tussen afzonderlijke ‘brokken’ data. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we met u op zoek naar verbanden. We analyseren data en transformeren – soms ondoorzichtige – gegevens in transparante en waardevolle informatie. Resultaten die u helpen bij de besluitvorming.

Opleiding en kennisdelen

Blijvend waarde toevoegen aan uw organisatie. Dat is altijd onze ambitie. Bij Ferm-in-pensioenen houden we het daarom niet bij een eenmalige optimalisatie. We leren u hoe u zelf een schat aan informatie ontsluit en toepast. Dat doen we in de vorm van toegankelijke documentatie, interactieve workshops, presentaties of bijvoorbeeld kennissessies. Het resultaat: een slimme, effectieve bedrijfsvoering.

Daarnaast verzorgen wij diverse pensioenopleidingen (via SPO).

 

Lees ook: UPA vakartikel
Whitepaper ‘Benutten van Data’
10 jaar UPA!