Brief aan minister Koolmees

Op 19 februari is een brief naar minister Koolmees gestuurd namens de werkgroep nFTK van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Met de brief is een 16 pagina’s tellende notitie met bevindingen over het nFTK (Nieuw Financieel Toetsingskader) meegestuurd. Diverse voorbeelden van inconsistenties in de huidige regelgeving van nFTK worden aangegeven. Vandaar dat ook aanbevelingen ter verbetering te lezen zijn in deze notitie.

Barend de Leijster, Business Consultant en Actuarieel Analist bij Ferm-in-pensioenen, is lid van de werkgroep en co-auteur.

De hele notitie lees je hier