Ferm-in-pensioenen reageert op wetsvoorstel klein pensioen

Sinds 2007 is er wetgeving die afkoop van klein pensioen bij einde van de deelneming mogelijk maakt. Inmiddels zijn er ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar deze wetgeving minder goed op aansluit. Dat betekent dat hervorming in de wetgeving gewenst is. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft om die reden een wetsvoorstel opgesteld, waar vanuit de pensioensector op is gereageerd. Ook Ferm-in-pensioenen heeft een reactie gestuurd naar de staatssecretaris.

Het uitgangspunt dat de bestemming van pensioengeld behouden blijft is erg belangrijk. Vooral voor deelnemers die een gering pensioen opbouwen in de tweede pijler is de pensioenbestemming onmisbaar. De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid van waardeoverdracht bij einde deelneming. Echter, hier wordt om verschillende redenen niet veel gebruik van gemaakt. Deelnemers én pensioenfondsen zijn gebaat bij een efficiënt systeem waarbij kleine pensioenen makkelijk overgedragen kunnen worden naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Voor de deelnemer betekent dit dat zijn/haar pensioen in één pot bij elkaar wordt gespaard. Voor de latende uitvoerder betekent dit minder administratiekosten inzake kleine slapers-pensioenen en de huidige uitvoerder ontvangt het gespaarde vermogen van de deelnemer.

Aanbevelingen van Ferm-in-pensioenen over het wetsvoorstel:

  • Laat de wetswijziging in het belang van de deelnemer een volledige impact hebben op alle, dus ook huidige, kleine pensioenen.
  • Leg initiatief van de waardeoverdracht bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De nieuwe pensioenuitvoerder is verantwoordelijk om bij een nieuwe deelneming te controleren waar de deelnemer nog een klein pensioen heeft opgebouwd.
  • Voorafgaand aan de pensioendatum dient de uitvoerder na de gaan of de deelnemer elders klein pensioen heeft opgebouwd.
  • De pensioensector aansporen om een omgeving te creëren waarbij automatische waardeoverdrachten simpel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Dan kunnen de uitvoerders alle klein pensioenen automatisch overdragen, ongeacht de waarde.
  • Draag ook de allerkleinste pensioenen over, hanteer geen ondergrens.
  • Aan het Pensioenregister de belangrijke taak toebedelen om een schakelfunctie te hebben tussen pensioenuitvoerders zonder de privacy van de deelnemers uit het oog te verliezen.

De consultatie met de aanbevelingen is gestuurd naar de staatssecretaris. Mocht u interesse hebben in de gehele consultatie neemt u dan gerust contact op met Ferm-in-pensioenen.