Het gat tussen AOW en Pensioen, wat is uw inkomen?

2020 is van start. Het jaar waarin het nieuwe pensioenstelsel vorm moet krijgen. Afspraken rondom AOW uit het pensioenakkoord laten al contouren zien. In juni 2019 is besloten de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wetgeving is al aangepast voor de periode tot en met 2024. De pensioenrichtleeftijd is echter niet mee veranderd. Uhm, wat betekent dit?

Een korte uitleg. Voorheen werd de AOW-leeftijd opgetrokken naar de levensverwachting van dat moment. Ging de levensverwachting met drie maanden vooruit, dan schoof de AOW-leeftijd ook drie maanden op. Dat is vanaf juni 2019 aangepast: gaat de levensverwachting met drie maanden vooruit, dan schuift de AOW-leeftijd twee (!) maanden op. U lijkt dus eerder met AOW te kunnen. De AOW-leeftijd bedraagt nu 66 jaar en 4 maanden. De pensioenrichtleeftijd waarmee de meeste fondsen rekenen, ligt op 68 jaar.

Het dienstverband wordt in veel arbeidsovereenkomsten en/of cao’s beëindigd op AOW-leeftijd. Welke deelnemerskeuzes zijn er voor de periode tussen datum AOW en pensioen? We noemen er een paar:
• Doorwerken na AOW leeftijd: dan afspraken maken hierover. In loondienst doorwerken na AOW-leeftijd, betekent (in de meeste gevallen) nog opbouwen van werknemerspensioen.
• Pensioen ingang vanaf AOW-datum. Het pensioen wordt dan wel gekort. Over de periode van pensioeningang tot 68 jaar, en gedurende de rest van de uitkeringsperiode na 68.
• Eerst alleen AOW uitkering (vanaf 66 jaar en 4 maanden) en vanaf 68 jaar de aanvulling op dit inkomen met pensioen. Dan geen korting dus iets hoger pensioen.
• Een tussenliggende datum om het pensioen in te laten gaan. Ook deze keuze heeft effect op uiteindelijke hoogte van het pensioen.

Pas in 2038 zal de AOW-leeftijd ongeveer op 68 jaar zitten en daarmee gelijk aan de pensioenleeftijd.""
Tot die tijd is bovenstaande situatie aan de orde.
Enkele fondsen hanteren een lagere pensioenrichtleeftijd, dat lijkt een tegemoetkoming. Echter, daar hoort ook een lager opbouwpercentage bij. Dus 1,875 % (maximum) per jaar bij 68 jaar komt overeen met maximaal 1,738% op 67 jaar.

Hoe transparant is het nog voor iedereen?
En hoe tegemoet te komen aan uitgangspunten van het nieuwe akkoord, zoals ‘uitlegbaarheid’, ‘deelnemerkeuze’ en ‘handelingsperspectief’? Naar ons idee is de inzet van een pensioenplanner een stap in de goede richting. Goede voorlichting en communicatie helpen om pensioen persoonlijk en transparant te maken.

#transparantpensioen #persoonlijkpensioen #ferm-in-pensioenen

Wilt u eens sparren over dit onderwerp met een van onze consultants, voel u vrij ons een bericht te sturen of bel 085 – 273 23 01. Of volg ons op LinkedIn door onderstaande button te klikken.