Online kennissessie Pensioenakkoord

RC Sliedrecht eo wilde haar leden -bestaande uit zowel werkgevers als gepensioneerden- informeren over de op handen zijnde wijzigingen in het pensioenstelsel. Collega consultant Barend de Leijster nam vorige week de groep geïnteresseerden online mee – op een heldere en begrijpbare manier – in hetgeen hen te wachten staat t.a.v. dit onderwerp.

De opening was “we zouden het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger maken, maar dat lijkt nog niet erg gelukt. Maar geen zorg: vanavond houden we het wel eenvoudig.”

In lijn met deze belofte, gaf Barend op een aansprekende manier uitleg over:

  • wat er allemaal verandert in het nieuwe pensioenstelsel;
  • de keuze in het nieuwe pensioenstelsel uit een collectieve en een individuele variant van de premieregeling;
  • wat de solidariteitsreserve inhoudt;
  • de overgangsproblematiek die speelt, zowel voor wat betreft het invaren als voor de eventuele compensatiemaatregelen;
  • het tijdspad naar de opstart van het nieuwe pensioenstelsels bij de pensioenuitvoerders.

Tussendoor werden vragen gesteld en dat maakte de sessie zeer levendig. De reacties waren zeer positief, zowel over de inhoud als over de wijze van presenteren van de materie. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Wil je als organisatie ook op een rij wat er op pensioengebied in het verschiet ligt, hetzij vanuit perspectief werkgevers hetzij vanuit deelnemersperspectief, neem contact met ons op.
Informeren kan altijd en doen we graag! b.de.leijster@ferm-in-pensioenen.nl

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen