Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Situatie/vraag

APFA is een pensioenfonds dat de pensioenregeling van de Arubaanse overheid en gesubsidieerde instellingen beheert. Het fonds heeft de afgelopen jaren grote veranderingen meegemaakt van statutaire wijzigingen tot forse wijzigingen in de lokale pensioenwet en regelgeving. Aruba behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden en de wet en regelgeving op het eiland heeft veel gemeen met de Nederlandse wetgeving. Toch heeft het een eigen karakter. Hier speelt APFA ook een grote rol in als grootste pensioenfonds op het eiland. APFA is een zelfadministrerend fonds dat zich profileert als onafhankelijk pensioenorgaan. Op de pensioenafdeling was er sprake van zwangerschapsverlof van de leidinggevende. Ferm-in-pensioenen is gevraagd om daar een interim-invulling aan te geven. De rol was duaal; aan de ene kant is gevraagd om de leiding te nemen over de dagelijkse werkzaamheden van de pensioenafdeling. En aan de andere kant is gevraagd om een trekkersrol te vervullen voor lopende projecten binnen de pensioenafdeling van APFA.

Gekozen aanpak

Ferm-in-pensioenen heeft ervaring en kennis op het gebied van pensioen administratie voor fondsen in Nederland. Die was goed inzetbaar bij APFA. De continuïteit van de pensioenafdeling werd gewaarborgd door overname van alle voorkomende operationele lijnmanagementactiviteiten en participatie in het managementteam. De lijnen van de pensioenafdeling naar de directie van het fonds zijn kort. De pensioenafdeling is een gemixte afdeling van ervaren en jonge dynamische professionals. Die diversiteit is ook de kracht van het fonds en geeft weer hoe de organisatie zich inzet voor het behalen van zo’n goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers.

Ferm-in-pensioenen heeft zich gericht op de projecten binnen APFA die gericht zijn op een zo schoon mogelijke administratie. Recent is er een nieuwe pensioenreglement ingevoerd. Deze verving twee andere regelingen. Men heeft een project in het leven geroepen om de regelingen te converteren en te integreren in de nieuwe regeling.

Resultaat

De combinatie van ervaring bij Nederlandse fondsen en de motivatie en energie van de pensioenafdeling om een efficiënte en optimale pensioenadministratie te voeren maakte de opdracht succesvol bij APFA. De pensioenafdeling is een gedreven team dat openstaat voor best practices van andere fondsen. Een team waarin men gemotiveerd is om met een efficiënte en integere bedrijfsvoering te zorgen voor een goed pensioen voor de Arubaanse deelnemers.

over ferm in pensioenen