Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Situatie/vraag

De openbare apothekers in Nederland nemen deel aan een eigen beroepspensioenfonds. De zorg voor de pensioenregeling ligt bij de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). In een veranderende wereld met veranderende pensioenwetgeving heeft BPOA te maken met een noodzakelijke, maar ook gewenste, wijziging van de pensioenregeling. Voor de aanpassing van de regeling is het van belang dat draagvlak bestaat bij de leden van BPOA, dus de openbare apothekers.

Gekozen aanpak

Ferm-in-pensioenen inventariseert met welke belanghebbenden BPOA te maken heeft. Dit zijn in de eerste plaats de openbare apothekers, zowel in loondienst als zelfstandig werkzaam. Daarnaast zijn binnen de branche diverse organisaties die de belangen van openbare apothekers vertegenwoordigen. Ferm-in-pensioenen heeft ten behoeve van het bestuur van BPOA een stappenplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe fasegewijs gekomen kan worden tot een nieuwe pensioenregeling. In het stappenplan wordt ook aandacht geschonken aan het herstel van vertrouwen binnen de branche gezien de onrust die over het pensioenonderwerp in de voorliggende periode is ontstaan. Om te komen tot een passende pensioenregeling worden belangenorganisaties meegenomen in het traject. Ook is er aandacht voor de in te zetten communicatiemiddelen en de uitrol ervan. Onderdeel hiervan is dat er voorlichtingsbijeenkomsten in het land worden gehouden.

Resultaat

De pensioenregeling voor de openbare apothekers is door de leden aan de hand van presentaties tijdens meerdere ledenvergaderingen tijdig, gezien de van kracht geworden wetswijziging, goedgekeurd. Samen met het pensioenfonds voor de openbare apothekers is voor verdere communicatie gezorgd. De pensioenregeling kent door een vaste indexatie een soort degressieve pensioenopbouw, hetgeen mitigerend werkt voor de solidariteit die jonge deelnemers opbrengen. Een zeer moderne pensioenregeling, dus!

over ferm in pensioenen