Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Ambitie van de klant
De afhankelijkheid van de leveringen uit de Loonaangifteketen door UWV Gegevensdiensten is, vanuit de strategische risicoanalyse van het bestuur van Pensioenfonds Horeca en Catering, als strategisch risico benoemd. Eén van de beheersmaatregelen is de uitwerking van het noodscenario “Loonaangifteketen” dat in werking treedt indien UWV Gegevensdiensten (structureel) niet meer levert. Voor het onderdeel ‘Uitvragen van loongegevens’ heeft het pensioenfonds onderkend dat de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) in het noodscenario een alternatief is voor gebruik van de loonaangifteketen en wil een draaiboek hebben voor de aansluiting van UPA op het Ontvangstportaal Gegevenslogistiek.

Dienst Ferm-in-pensioenen
In het kader van het noodscenario is aan Ferm-in-pensioenen gevraagd in een draaiboek te beschrijven hoe Pensioenfonds Horeca en Catering het Ontvangstportaal Gegevenslogistiek kan aansluiten op de Uniforme Pensioenaangifte.

Aanpak
Vanuit kennis en ervaring met de UPA keten, de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Horeca en Catering en de aanwezige administratieve systemen heeft Ferm- in pensioenen in korte tijd een impactanalyse kunnen uitvoeren. Hierbij is tot op detailniveau doordacht welke activiteiten uitgevoerd zouden moeten worden om het pensioenfonds op UPA aan te kunnen sluiten. Vervolgens is op basis van de hoofdlijnen en de cruciale details een draaiboek geschreven dat de opdrachtgever houvast geeft voor eventuele vervolgacties.

Opgeleverd voor de klant
Ferm-in-pensioenen heeft een draaiboek opgeleverd dat gebruikt wordt voor interne presentaties bij Pensioenfonds Horeca en Catering en indien nodig later gebruikt kan worden voor verdere verdieping.

Reactie van de klant
Lex Lagerveld, Unitmanager Gegevenslogistiek PH&C:
“Het draaiboek is logisch opgesteld, spreekt voor zich en geeft ons goede handvatten voor als het noodscenario zich zou voordoen. Ook wij kijken terug op een prettige samenwerking waarin we in een lastige (Corona) tijd toch goed contact met elkaar hebben gehad om de inhoud van de stappen uit het draaiboek door te nemen.”

over ferm in pensioenen