Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Weet u het nog? Ruim tien jaar geleden begonnen de eerste gesprekken over de pensioenaangifte. Enige jaren later volgde de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Dé koppeling tussen de salarisadministratie en de pensioenadministratie. Ferm-in-pensioenen leverde o.a. voor PGGM een bijdrage aan de realisatie van de UPA. Een kleine terugblik…

Situatie/vraag

Syntrus Achmea startte ooit met de Pensioen Aangifte. Het idee: de loonaangifte van de belastingdienst benutten als basis voor de pensioenaangifte. Het scheelt werkgevers veel dubbel werk. Alle voor de pensioenuitvoerder relevante gegevens uit de salarisadministratie, worden in één bericht geleverd. De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) was een initiatief van samenwerkende pensioenuitvoerders, ondersteund door de pensioenfederatie. Vanaf het allereerste begin is Ferm-in-pensioenen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de (uniforme) pensioenaangifte.

Aanpak/resultaat

Ook bij PGGM. De processen binnen PGGM werden afgestemd op de nieuwe manier van gegevensinwinning. Een mooie uitdaging voor Ferm-in-pensioenen. Vooral de hogere frequentie van gegevensverwerking vergden strakkere processen. Het resultaat: snellere en meer actuele pensioeninformatie voor de deelnemers. Omdat de pensioenadministratie rechtstreeks de salarisadministratie van de werkgever volgt, is ook de kwaliteit van de gegevens een absolute must. De consultants van Ferm-in-pensioenen richtten een kwaliteitssysteem in en stelden processen op om de kwaliteit van de UPA-data te waarborgen.

Tot op de dag van vandaag …

• Wordt UPA gehanteerd bij vele partijen binnen de pensioensector
• Is Ferm-in-pensioenen dagelijks bezig met implementatie
• Worden dagelijks verbeteringen aangebracht
• Kiezen nieuwe partijen voor de inzet van UPA

over ferm in pensioenen