Pensioen dat van A tot Z klopt

Pensioen dat van A tot Z klopt. Daar maken wij ons al 15 jaar hard voor!

Voor een pensioen dat van A tot Z klopt heb je de hele keten nodig die klopt.

 

Dat begint bij de fondsbesturen en sociale partners die met elkaar willen en kunnen werken aan regelingen die helder, simpel en minder complex zijn. De wetgeving zal dan ook moeten meebewegen en versimpelen. Hier ligt de basis, het ‘probleem’ is hiermee nog niet opgelost.

Het is van belang de gehele keten in ogenschouw te nemen en verstandige keuzes te maken. Zo is het aan de werkgevers om alle rechthebbende werknemers als deelnemer aan te melden bij het fonds en hun salaris- en dienstverbandgegevens volledig en correct door te geven. Het fonds heeft vanuit de wet de verantwoordelijkheid hierop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en maatregelen te nemen daar waar nodig. Een controle systematiek door te koppelen met externe bronbestanden (zoals bijvoorbeeld de UWV polisadministratie kan al een hele grote stap in de goede richting zijn.

Met heldere regelingen, juiste data en een goede samenwerking met alle partijen in de keten, is het aan de pensioenadministratie organisaties om met geoliede systemen de pensioengegevens te verwerken. Straight Through, met slimme koppelingen en tijdig signaleren en verwerken van mutaties zijn zij in staat om voor iedere deelnemer op een efficiënte wijze de juiste opbouw te berekenen en te administreren.
Een kloppend pensioen voor iedere deelnemer is immers het uiteindelijke doel.

Kortom: iedere schakel in de keten is nodig om dit voor elkaar te krijgen. De kunst om de samenhang te zien en het integrale effect op elkaar te benoemen, dat vereist materiekennis, business knowhow en IT-expertise. Dat is waarvoor Ferm-in-pensioenen staat en waarmee we aantoonbaar successen boeken voor onze opdrachtgevers.
Bel of mail ons om hierover van gedachten te wisselen.