Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Advies
Implementatie en
Kennisoverdracht

""

Heldere pensioenafspraken zijn leidend

Eenduidige en heldere pensioenafspraken, vormen het fundament voor een goede pensioenuitvoering. Wat is de mate van uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van uw pensioenafspraken? Wij delen onze visie en inzichten graag met u. We zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en denken mee over eventuele wijzigingen en de gevolgen hiervan. We adviseren bij verandervraagstukken en stippelen de beste route uit naar uw ambitie. Onze consultants (Actuaris A.G., Actuarieel Analist A.G. en Business Consultants) schakelen snel en accuraat en vertalen uw wensen in concrete stappen.

Voor wie?""

We adviseren pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, PPI’s, verzekeraars en werkgevers.

Thema’s

• Uitvoeringsbeleid
• Uitbestedingsbeleid
• Informatiebeleid
• Implementeren van wetswijzigingen
• Wijzigingen van pensioenregelingen
• Wijzigingen als gevolg van fusie, samenwerking, overnames en overdrachten
• Gegevenslogistieke zaken (bijvoorbeeld Uniforme Pensioen Aangifte)
• Pensioentechnische berekeningen (URM en gelijkwaardigheid)

Wat speelt er zoal?

Een greep uit de vragen die spelen bij onze opdrachtgevers:
• Hoe ziet de doorvertaling van mijn pensioen- en uitvoeringsreglement naar de pensioenuitvoering eruit?
• Wat is de impact van een wijziging van de pensioenregeling op de uitvoerbaarheid en administratielast? Wat doet dit met de uitvoeringskosten en beheersbaarheid?
• Wat is de beste route als mijn fonds liquideert? Hoe breng ik mijn deelnemers goed onder bij één of meerdere andere partijen?
• Wat is de impact op mijn fonds als ik van uitvoeringsorganisatie wil veranderen? Hoe ziet een dergelijke transitie eruit en willen jullie ons hierin adviseren en ondersteunen?
• Wat betekent het op gebied van pensioen voor mij als werkgever- als er een bedrijfsovername of fusie plaats vindt?
• Hoe geef ik mijn Informatiebeleid vorm op de wijze die DNB voorstaat?
• Hoe kom ik met sociale partners tot een akkoord gebaseerd op uitvoerbaarheid en haalbaarheid?

Bestuursondersteuning

Wij ondersteunen besturen en bestuursbureaus op organisatorisch en administratief gebied. We geven desgevraagd pensioenvoorlichting en -advies aan deelnemers van desbetreffend fonds. We maken (actuariële) berekeningen en worden regelmatig ingezet voor het opstellen van beleidsnotities en het op inhoud beoordelen ervan.

terug naar overzicht

Bel of mail ons als u vrijblijvend wil kennismaken: 085 273 2301 of info@ferm-in-pensioenen.nl

 

Lees ook: UPA vakartikel
Whitepaper ‘Benutten van Data’
10 jaar UPA!