Transitie naar een nieuwe pensioenregeling: Denk vooruit!

Succesvol veranderen start met een goede voorbereiding. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord. De huidige pensioenregeling zal ingrijpend veranderen. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Inbreng van ieders aandachtspunten is essentieel.

Wat betekent het voor uw organisatie? Denk daarbij aan:
• Hoe staat het met het algemene kennisniveau over pensioen?
• Wat betekent de overgang naar het nieuwe stelsel voor uw eigen regeling?
• Wat is de impact van de implementatie hiervan op uw uitvoering (processen, systemen, capaciteit, benodigde knowhow, financiën)?

Ferm-in-pensioenen maakt deel uit van KPS (Kring van Pensioenspecialisten), en houden ons actief bezig met het nieuwe pensioenstelsel. We reageren op wetsvoorstellen en geven gehoor aan internetconsultaties. Dat alles vanuit het perspectief van effectieve en efficiënte pensioenuitvoering.

Denk vooruit!

Ons devies is dan ook: Denk vooruit! Vóórdat u een besluit neemt, bedenk dan wat de doorvertaling ervan concreet betekent voor de uitvoering. Wat is de impact van uw voorgenomen beleid op de processen, systemen, capaciteit en dus financieel? Dat is wat ons betreft de juiste volgorde. Eerst de doorvertaling maken en dan pas definitief beslissen. Achteraf repareren en bijstellen heeft nog nooit iemand voorsprong opgeleverd.

Wil je voorop lopen? Durf vooruit te denken!

Transitie naar een nieuwe pensioenregeling

Wij zijn als geen ander in staat u hierbij te helpen! Onze workshop ‘Transitie naar een nieuwe pensioenregeling’ geeft u en uw organisatie binnen twee sessies inzicht in bovengenoemde vraagstukken. We nemen u mee in het nieuwe pensioenakkoord en brengen samen met u de weg er naar toe in beeld. En dan wordt ook duidelijk wanneer u uiterlijk moet beginnen met de veranderingen om op tijd klaar te zijn. Die uitkomsten en inzichten zijn een mooi uitgangspunt om beleid verder vorm te geven.

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen