Een eenvoudige, beheersbare en uitlegbare pensioenuitvoering.

Advies
Implementatie en
Kennisoverdracht

""

Optimale pensioenuitvoering is leidend

Pensioenuitvoering kent als hoger doel de deelnemers adequaat te bedienen op het gebied van het inkomen van later. Dat dient op een slimme en moderne wijze te gebeuren. De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) levert daaraan een belangrijke bijdrage. UPA is de landelijke standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens aan de pensioenadministratie.

Implementatie

We begeleiden transities, fusies en liquidaties. En we zijn dé expert als het gaat om de implementatie van de UPA.

Voor wie?

Dit doen wij voor diverse partijen zoals BPF’en, APF’en, OPF’en, PPI en ook verzekeraars.

Ten behoeve van onze opdrachtgevers zetten we ons hele netwerk (salarissoftware- en pensioensoftware partijen) in om dit zo effectief mogelijk te realiseren.

Met wie?

Dit doen we door inzet van:
• Programma- en projectmanager
• Productowner
• Business Analist
• Business Consultant
• Data Analist
• Proces Analist
• Proces ontwerper
• Functioneel ontwerper
• Informatie Analist

Benadering altijd vanuit zowel de business- als de informatiekant

Specifiek aandacht voor:""
• Verandering: borgen aansluiting op bedrijfsdoelen en -strategie
• Informatie / Processen / Risico’s: in samenhang brengen voor een succesvolle verbetering
• Maatregelen: concretiseren van adviezen, realiseren en verzilveren van de resultaten

Netwerk-katalysator

Verbinden is onze tweede natuur. Als een katalysator helpt Ferm-in-pensioenen u om de gewenste samenwerking op gang te brengen en te houden. We stellen onze jarenlange ervaring en expertise graag ter beschikking. Ferm-in-pensioenen is uw gids in de keten.

UPA – een mooi voorbeeld van ketensamenwerking
Door een intensieve samenwerking tussen leveranciers van salarissoftware en pensioenuitvoerders is er een nieuwe dynamiek ontstaan in de pensioenuitvoering. Er is een vliegwiel op gang gebracht, en dat heet UPA. Wij zijn er trots op dat wij met alle verschillende partijen hebben mogen samenwerken om UPA te realiseren.

Vanuit onze ervaring met UPA implementaties, zijn kennissessies ontwikkeld. Deze kennissessies bieden inzicht in wat UPA inhoudt, waar de aandachtspunten liggen en hoe maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Voor wie? Voor bestuurders en directie van pensioenuitvoerders als ook voor directie, management en betrokken professionals binnen de Pensioen Uitvoeringsorganisaties (PUO). De inhoud is toegespitst op de fase waarin men zich bevindt.

Bekijk en/of download de pdf’s:

Informatieregisseur

Wij hebben ervaren dat het gebruik van UPA mooie voordelen oplevert. Maar dat gaat niet vanzelf. Een succesvolle implementatie van UPA vraagt om regie. Alle partijen dienen goed tot hun recht te komen en alle facetten van de uitvoering moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Daar is wederzijds begrip voor nodig en het delen met elkaar van feiten en inzichten. Wij noemen dat informatieregie. Een rol die we graag op ons nemen om zo de pensioenuitvoering te helpen verbeteren.

terug naar overzicht

Bel of mail ons als u vrijblijvend wil kennismaken: 085 273 2301 of info@ferm-in-pensioenen.nl

 

Lees ook: UPA vakartikel
Whitepaper ‘Benutten van Data’
10 jaar UPA!