We zetten u graag aan het denken …

De hoofdlijnen van het pensioenakkoord zijn geschetst. Laten we eens goed kijken naar de uitvoeringsaspecten ervan. De Pensioenfederatie schreef hierover al een rapport met per onderdeel het stoplicht op groen, oranje of rood.

De afgelopen jaren hebben we geleerd dat wijzigingen in de pensioenuitvoering niet alleen bij het fonds, de verzekeraar of PPI effect hebben. Iedere aanpassing werkt namelijk integraal door tot en met de loonadministratie van de werkgever.

Gevolgen voor de salariskoppeling

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal dus gevolgen hebben voor de inrichting van de salariskoppeling (UPA of anders).

Mogelijk dat bij de inrichting van de premieregeling ook een wijziging van het pensioengevend salaris wordt meegenomen. En wat te denken van de compensatiemaatregelen die wél voor de huidige maar niet voor de toekomstige werknemers van toepassing zullen zijn?
Nog een voorbeeld: werkgevers die nu een DC-regeling hebben. Bij hen houden de reeds in dienst zijnde werknemers de huidige premiestaffel, terwijl voor de nieuwe werknemers een “flat-rate” premie wordt toegepast.

Alle partijen in de keten zullen, zodra het nieuwe pensioenstelsel vorm krijgt, tijdig de gevolgen voor de salariskoppeling in kaart moeten brengen.

Wanneer aanpassing door te voeren?

In kaart brengen is de eerste stap, en dan volgt de stap die ‘operationaliseren’ heet. De afgelopen 12 jaar zijn langs de weg van de geleidelijkheid vele fondsen aangesloten op de UPA-koppeling.  Nu dreigen al deze koppelingen met een big bang te moeten worden aangepast. Bedenk maar eens om hoeveel aanpassingen en verzoeken dit kan gaan? En hoeveel tijd er is om deze door te voeren? En hoeveel het kost om dit te testen?

Hebben we u aan het denken gezet?

Graag gedaan en met plezier delen we onze kennis op dit terrein.

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen